Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Financieel advies sinds 2000, altijd een betrouwbaar en eerlijk advies.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De geboden informatie is geenszins bindend voor ons maar is slechts een bron van algemene informatie voor u als bezoeker. Neem, als u twijfelt of vragen heeft, altijd contact met ons op.

Privacy statement

Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom hierbij informeren over ons privacybeleid en de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan die u ons online toevertrouwt. Het kan voorkomen dat de server(s) die de toegang tot deze site mogelijk maakt/maken, zich niet in het land bevindt/bevinden van waaruit u op deze site terecht bent gekomen. Het verzamelen, bewerken en gebruiken van persoonsgegevens gebeurt echter altijd in overeenstemming met ons privacybeleid.

Fredrix Consultancy behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in haar beleid zonder u daarvan persoonlijk op de hoogte te stellen. Kijkt u dus altijd voor het actuele beleid op deze website.

Wij hebben hieronder een kort overzicht opgesteld van ons privacybeleid:

  • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw verzoeken te kunnen voldoen en om u beter van dienst te kunnen zijn. Zonder uw toestemming delen wij uw persoonsgegevens niet met derden.
  • Wij sturen u alleen de informatie waar u om heeft gevraagd, of informatie die naar onze mening relevant is voor u.
  • Wij behouden ons het recht voor om in bepaalde omstandigheden informatie te gebruiken of te verstrekken, bijvoorbeeld om te voldoen aan enig wettig verzoek of om ons bezit te beschermen.