Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Financieel advies sinds 2000, altijd een betrouwbaar en eerlijk advies.

Testamentadvies voor Nederlanders in Duitsland

Overlijden, erfenis, testament; zaken waar gelukkig niet elke dag over nagedacht moet worden. Toch is het raadzaam er een keer nadrukkelijk bij stil te staan. Op het moment dat u in Duitsland woont heeft u te maken met grensoverschrijdende wetgeving op het gebied van erfrecht en successiewetgeving.

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan die voor u van toepassing kunnen zijn:

  • U wilt ervoor zorgen dat u uw vermogen niet hoeft “op te eten” als u en/of uw partner in een verzorgingstehuis komt?
  • In het geval van handelsonbekwaamheid door plotselinge ziekte of ongeval wilt u ervoor zorgen dat de overgebleven partner en/of de kinderen niet met onnodige gerechtelijke procedures te maken hebben en in uw belang kunnen handelen?
  • U heeft kinderen en wil de voogdij regelen voor het geval u er (beiden) niet meer bent?
  • Er zijn kinderen uit verschillende relaties?
  • U wilt dat de aangetrouwden van uw kinderen niets erven bij echtscheiding?
  • U heeft een eigen bedrijf en u wilt de bedrijfsopvolging vastleggen?

 

Een ander aandachtspunt is het huwelijksvermogensrecht. Dit is in Duitsland anders van opzet in vergelijking met de Nederlandse situatie. Dit kan gevolgen hebben bij het beëindigen van de relatie maar ook voor de rechtspositie van de langstlevende bij overlijden.

In samenwerking met een aantal geselecteerde Duitse en Nederlandse notarissen op het gebied van testamenten en erfrecht wordt uw persoonlijke situatie in kaart gebracht. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat uw vermogen daar terecht komt waar het hoort, namelijk bij uw nabestaanden en wel op een zodanige wijze dat zij zo min mogelijk erfbelasting betalen.

In een eerste gesprek inventariseren wij uw situatie en helpen u vervolgens met het uitvoeren van de verbeterpunten. Wij begeleiden uw gesprekken bij de notaris, zodat u er niet alleen voor staat.

Maak gratis een vrijblijvende afspraak